آدرس : تهران، خزانه بخارائی فلکه سوم عباسی خیابان درشتی نبش باهنر خدمات فنی پوشش ایران

تلفن تماس :
09121249735
09122702003
09391249735
55331273