اجرای سقف گنبدی شینگل در زیباکنار

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

اجرای سقف گنبدی شینگل مکان پروژه : زیبا کنار کارفرما : جناب مهندس صادقی

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

اجرای سقف گنبدی شینگل

مکان پروژه : زیبا کنار
کارفرما : جناب مهندس صادقی

کلیدواژه خود را وارد کنید