اجرای نمای دورتادور سقف سوله در شهرک شمس آباد

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

اجرای نمای دورتادور سقف سوله با ورق لمبه زیر قسمت سایبان سوله مکان پروزه: شهرک صنعتی شمس آباد کارخانه زرین بلورین  

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

اجرای نمای دورتادور سقف سوله با ورق لمبه زیر قسمت سایبان سوله

مکان پروزه: شهرک صنعتی شمس آباد کارخانه زرین بلورین

 

کلیدواژه خود را وارد کنید