ساخت خرپا در بوستان ولایت

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

ساخت خرپا به صورت تک شیر در بوستان ولایت به همراه پوشش سقف محل پروژه : بوستان ولایت

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

ساخت خرپا به صورت تک شیر در بوستان ولایت به همراه پوشش سقف

محل پروژه : بوستان ولایت

کلیدواژه خود را وارد کنید