نصب ورق های رنگی قرمز بروی بدنه سوله کارخانه فولاد مبارکه

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

نصب ورق های رنگی قرمز بروی بدنه سوله مکان پروژه :کارخانه فولاد مبارکه

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

نصب ورق های رنگی قرمز بروی بدنه سوله

مکان پروژه :کارخانه فولاد مبارکه

کلیدواژه خود را وارد کنید